همه پدر‌ها و مادرها می‌خواهند فرزندانی شاد و سالم تربیت کنند. اما این امر بدون آموزش، ممکن نیست. در مجموعه کارگاه‌های فرزندپروری، نکات حساس و کلیدی تربیت فرزندان، آموزش داده خواهند شد. این دوره به شیوه‌های تربیتی نوجوانان، اختصاص دارد.