پایه و اساس هر نوع رابطه‌ای، آگاهی از مهارت‌های برقراری ارتباط موثر است. در این دوره از مجموعه کارگاه‌های زندگی موفق، به آموزش مهارت‌های ارتباطی زوجین، پرداخته خواهد شد.