در مجموعه کارگاه‌های تجربه‌ای دیگر که ویژه افراد بالای 60 سال است، می‌خواهیم با استفاده از گنجینه گرانبهای تجربیات گذشته خود، از زاویه‌ای نو، به زندگی بنگرید. در این دوره با کشف توانمندی‌های خود، قطعا غافلگیر خواهید شد.